آزمون نظام مهندسی

سابقه كارحرفه ای و نحوه محاسبه سنوات حرفه ای مهندسان

سابقه كارحرفه ای و نحوه محاسبه سنوات حرفه ای مهندسان

نحوه محاسبه سنوات حرفه ای مهندسان:

حداقل سوابق كار حرفه ای برای شركت در آزمون ورود به حرفه مهندسان  از تاریخ اخذ مدرك تحصیلی در هر مقطع تا 9 دیماه 1401 و به شرح جدول شماره 1 می باشد (مطابق ماده 5 آیین نامه اجرائی قانون).

توجه:

متقاضیانی  كه سنوات لازم را تا 9 دیماه  1401 احراز ننمایند امكان ثبت نام و شركت در آزمون نظام مهندسی را ندارند و در صورت نداشتن شرایط لازم و ورود اطلاعات نادرست جهت ثبت نام و قبولی در آزمون، قبولی آنان كان لم یكن تلقی شده و با آنها مطابق ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد.

جدول – 1 سنوات سوابق كار حرفه ای حداقل برای آزمون ورود به حرفه مهندسان ( پایه سه) بعد از اخذ مدرك تحصیلی

ردیف مقطع تحصیلی حداقل سوابق كار حرفه ای
1 كارشناسی 3 سال
2 كارشناسی ارشد 2 سال
3 دکترا 1 سال

سوابق كاردانی برای آزمون ورود به حرفه مهندسان به غیر از رشته عمران (محاسبات)، در صورت هم رشته بودن با رشته آزمون، از تاریخ اخذ مدرك كاردانی تا زمان اخذ مدرك مهندسی به ازای هر 5 سال كامل یك سال و حداكثر دو سال به سنوات مهندسی اضافه خواهد شد. (سنوات كمتر از 5 سال به تناسب در نظر گرفته میشود).

 در صورت هم رشته نبودن، سنوات كاردانی قابل محاسبه برای آزمون مهندسی نمی باشد به عنوان مثال سنوات كاردانی رشته نقشه برداری قابل محاسبه برای آزمون عمران و سنوات كاردانی رشته عمران قابل محاسبه برای آزمون نقشه برداری نیست.  

ضروری است متقاضیان آزمون ورود به حرفه  مهندسان  دارای مدرك كاردانی، جهت اطمینان از همرشته بودن مدارك كاردانی و كارشناسی خود، از اداره كل راه و شهرسازی استان محل سكونت خود قبل از ثبت نام استعلام كتبی حاصل نمایند.

توجه: متقاضیانی كه سنوات لازم را تا 9 دیماه 1401 احراز ننمایند امكان ثبت نام و شركت در آزمون را ندارند و در صورت نداشتن شرایط لازم و ورود اطلاعات نادرست جهت ثبت نام و قبولی آنان در آزمون، قبولی كان لم یكن تلقی شده و با آنها مطابق ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *